Stichting Dorpsraad Moergestel

Het doel van de Dorpsraad Moergestel is:
het in stand houden en bevorderen van de leefomgeving in Moergestel ten behoeve van en door haar bewoners.
De Dorpsraad kan hiervoor gevraagd of ongevraagd advies geven aan o.a.
Organisaties, verenigingen, instellingen, Gemeenteraad of College en hier onderzoek naar te doen.

Kijk voor nieuws en acties op berichten