Stichting Dorpsraad Moergestel

Flexwoningen in Moergestel: uitnodiging voor informatie avond  op dinsdag 12 juli om 19.00 Den Boogaard

aanvullende informatie: locaties en Raadsinformatiebrief

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het doel van de Dorpsraad Moergestel is:
het in stand houden en bevorderen van de leefomgeving in Moergestel ten behoeve van en door haar bewoners.
De Dorpsraad kan hiervoor gevraagd of ongevraagd advies geven aan o.a.
organisaties, verenigingen, instellingen, Gemeenteraad of College en hier onderzoek naar laten doen.