Rabobank sluit op 1 oktober 2020 haar loket in Moergestel

Dit bericht is door de Rabobank aan de Dorpsraad medegedeeld.
De dorpsraad betreurt dit, vooral voor ouderen.
zo neemt het diensten aanbod en leefbaarheid in Moergestel nog verder terug

Zie mededeling van de Rabobank