De aanmelding hiervoor is gesloten

voor vragen of alsnog aanmelden neem contact op via  info@sdmoergestel.nl

 

 

Dorpsraad inventariseert (tijdelijke) woonwensen starters.

 

Uit de enquête die de Dorpsraad vorig jaar heeft gehouden onder de inwoners van Moergestel kwam als een van de speerpunten de woningnood onder jongeren naar voren.

Omdat nieuw te ontwikkelen plannen nog wel even op zich laten wachten wil de Dorpsraad peilen of er ook belangstelling voor tijdelijke woningen(die 5 tot 10 jaar bewoond kunnen worden) is. Denk hierbij aan kleine woonvoorzieningen die snel gerealiseerd kunnen worden en die betaalbaar zijn, binnen de normen voor sociale huur.

Het gaat met name om starters en jongeren uit Moergestel die zich voor de eerste keer op de Moergestelse woningmarkt begeven. Zodra de Dorpsraad de resultaten heeft kan zij kijken of er ontwikkelaars te vinden zijn die hier belangstelling voor hebben. Voor deze informatie hebben we wel een aantal gegevens nodig die je op onze site kunt achterlaten. Uiteraard wordt met deze persoonlijke gegevens zorgvuldig omgegaan, zoals voorgeschreven in de AVG. Ook zullen gegevens niet gedeeld worden met derden zonder uw toestemming.

Je kunt de  enquête ook downloaden en  mailen : naar info@sdmoergestel.nl 

2021 04 04 Enquete Woonruimte Starters En Jongeren 31489
Word – 15,5 KB 672 downloads

Vul hier de enquête online in: