Resultaten van de Enquête Dorpsraad Moergestel

 

De afgelopen weken hebben de inwoners van Moergestel middels een enquête op een aantal onderwerpen hun mening kunnen geven. Door de corona was en is het niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren en daarom is gekozen om op deze wijze met de inwoners van Moergestel en de politiek te communiceren.

De enquête kon op meerdere wijze worden ingevuld. Middels een huis aan huis bezorgde kaart, of via de website van de Dorpsraad. Ook was het mogelijk om op de genoemde inleveradressen een exemplaar in te vullen.

Met de uitslag van de enquête kan de Dorpsraad nu verder en zal zij de komende periode er steeds een onderdeel uit lichten. Die resultaten worden ook gepubliceerd en zijn ook terug te vinden op onze website. De dorpsraad zal ook daar waar nodig de uitslagen onder de aandacht van de politiek brengen. Wat ons in elk geval erg veel deugd doet is dat maar liefst 90% van de mensen die reageerden de Dorpsraad als een welkome aanvulling ziet voor Moergestel. Dat sterkt ons om op de ingeslagen weg door te gaan.
Bijgaand vindt u de uitslag in getal en percentage en tevens per onderdeel de meest in het oog lopende reacties.

Namens de Dorpsraad

Wil Oerlemans

Voorzitter

Totaal zijn er 2500 enquêtes uitgezet.

Er zijn 552 (22%) ingevulde enquêtes ingeleverd zowel digitaal als op een ingevulde kaart

Die zijn allen in een rapportage verwerkt, maar ook de toelichtingen zijn overzichtelijk samengevat en apart vermeld. Deze bovengenoemde stukken zijn allen beschikbaar op onze website www.sdmoergestel.nl .

Hieronder vindt u per vraag de uitslag en daarbij het percentage van de aantallen. Opgeteld zal het niet altijd 100% zijn omdat mensen soms meerdere antwoorden hebben gegeven en soms iets blanco lieten.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vind u het belangrijk dat er een dorpsraad in Moergestel?

Ja: 497 = 90% Nee: 20 = 4% Geen mening: 29 = 5%

 • De Ja stemmers vinden het belangrijk dat Moergestel een stem heeft/krijgt in Oisterwijk

 • De Nee stemmers vinden dat Moergestel al voldoende wordt vertegenwoordigd door de raadsleden uit Moergestel

 • Geen mening heeft meestal te maken met het feit dat mensen niet op de hoogte waren van een Dorpsraad of niet precies weten wat de Dorpsraad doet

 

Er zijn 252 opmerkingen geplaatst onder “toelichting Dorpsraad”.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vindt u dat de gemeente Oisterwijk voldoende aandacht besteed aan Moergestel?

Ja: 55 = 10% Nee: 411 = 74% Geen mening: 69 = 13%

 

 • De Ja stemmers zijn tevreden en vinden dat Oisterwijk voldoende doet voor Moergestel

 • De Nee stemmers vinden over het algemeen dat Moergestel wordt achtergesteld bij Oisterwijk. In Oisterwijk wordt meer geïnvesteerd en Moergestel “hangt er maar wat bij” zo is het gevoel.

 • De mensen met geen mening geven als reden op dat zij onvoldoende op de hoogte zijn

Er zijn 273 opmerkingen geplaatst onder “toelichting gemeente Oisterwijk”.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Welke woningen komen wij in Moergestel te kort volgens u?

Seniorenappartementen: 198 = 36%
Betaalbare grondgebonden woningen: 204 = 37%

Huurwoningen zowel grondgebonden als appartementen: 103 = 19%

Sociale huurwoningen of appartementen: 137 = 25%
Woningen voor starters en/of jongeren: 390 = 73%

Geen mening: 46 = 8 %

 

 • De meeste mensen geven aan dat er vooral gebouwd moet worden voor starters/jongeren. Zij zien het dorp vergrijzen en veel jongeren vertrekken. Algemene opmerking is ook dat veel bouwplannen veel te lang duren en dat er vooral veel gepraat wordt maar weinig daden worden gezien.

 • Op onze site kunt u ook een indeling vinden van de reacties onderverdeeld op leeftijd

 

Er zijn 173 opmerkingen geplaatst onder toelichting woningen”. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Waar hebt U met betrekking tot de verkeersveiligheid het meeste last van?

 

Sluipverkeer: 256 = 46%
Parkeren: 80 = 14%
Te hard rijden: 231 = 42%
Geen overlast: 79 = 14%

 

 • De algemene strekking van de opmerkingen is dat er vooral in de kom van Moergestel veel overlast wordt ervaren van sluipverkeer en te hard rijden. Daarnaast wordt vaak de opmerking gemaakt dat het voor mensen met een beperking in een rolstoel of ouderen met een rollator vaak last hebben van verkeerd geparkeerde auto’s en daardoor op de rijbaan gedwongen worden .

 • Vaak wordt de opmerking gemaakt dat er snel een rondweg moet komen om het sluipverkeer uit de kom te weren. Vooral het vrachtverkeer en landbouwverkeer.


Er zijn 209 opmerkingen geplaatst onder “toelichtingen verkeer?”. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wat vindt u van het openbaar groen in ons dorp?

 

Te weinig openbaar groen: 165 = 30%
Slecht onderhouden openbaar groen: 211 = 38%

Openbaar groen ziet er goed uit: 177 = 32%

 • De meningen over het openbaar groen zijn meer verdeeld dan op de andere onderwerpen. De percentages liggen dicht bij elkaar. Waar de een vindt dat er te weinig openbaar groen is vindt de ander het voldoende. Wel is vaak de opmerking gemaakt dat het openbaar groen in de kom erg karig is. Het St. Jansplein wordt vaak genoemd als sfeerloos en niet aantrekkelijk. Ook wordt een parkje gemist.

 

Er zijn 195 opmerkingen geplaatst onder “Heeft u nog andere opmerkingen groen ?”. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zijn er zaken in ons dorp waar u zich aan ergert en waar de Dorpsraad verbetering in zou kunnen

aanbrengen?

Er zijn 338 opmerkingen gemaakt in deze rubriek.

Bij deze vraag wordt vaak het sfeerloze St. Jansplein genoemd, de traagheid van bouwen, de verpaupering van leegstaande panden, de overlast van het verkeer en de treurigheid van Den Boogaard.


Deze reacties vindt U op onze site zowel samengevat als per reactie

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Heeft U nog andere suggesties?

 

Er zijn 196 opmerkingen gemaakt in deze rubriek

Bij andere suggesties wordt ook weer het aanpakken van het St. Jansplein genoemd en Den Boogaard. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het bouwen van woningen, verkeersoverlast en het (ontbreken van) openbaar groen.


Opmerkingen en andere suggesties

 

De dorpsraad dankt u nogmaals voor al de reacties die wij hebben mogen ontvangen. Op dit moment kan er alleen nog maar gereageerd worden via de website.

Zoals aangegeven zullen wij nog komen met een analyse per onderwerp en wat wij met de uitkomsten gaan doen.

.

 

Reacties op deze enquête zijn welkom op: info@sdmoergestel.nl

 

 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking