Wij danken U bij voorbaat voor uw medewerking

Dit is een enquête  van de Dorpsraad over de toekomst en de leefbaarheid van Moergestel .
 Alle gezinsleden mogen hier aan deelnemen, graag invullen/inleveren  voor 7 november  2020.

 Niet iedereen heeft dezelfde prioriteiten daarom vragen wij U Uw postcode in te vullen en uw leeftijd

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking